Prywatność

Ochrona danych osobowych

Poniższe zasady opisują, w jaki sposób Rada Herefordshire chroni otrzymane od Państwa dane. Strona Rady Herefordshire obejmuje treści publikowane na stroniehttp://www.welcometoherefordshire.com/.

Politykę prywatności oraz warunki korzystania z konsultacji online znajdują się na stroniehttp://www.welcometoherefordshire.com/.

Niniejsza polityka prywatności została opublikowana 31 marca 2006 roku, aby umożliwić nam zbieranie informacji o osobach odwiedzających naszą stronę. Ma to nam pomóc w rozwijaniu tej strony tak, aby możliwie najskuteczniej spełniać Państwa potrzeby, zarówno w zakresie treści jak i korzystania z naszej strony.

Ustawa o ochronie danych z 1998 roku

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych mamy prawny obowiązek chronienia wszelkich otrzymywanych od Państwa informacji. Wykorzystujemy najnowsze technologie i programy szyfrujące, aby chronić Państwa dane oraz przestrzegać ścisłych standardów bezpieczeństwa, co ma zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do takich danych. Nie przekazujemy Państwa danych żadnym osobom trzecim ani organom rządowym, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę lub gdy jest to dozwolone zgodnie z prawem.

Przysługuje Państwu prawo do składania formalnych wniosków na piśmie o uzyskanie dostępu do swoich informacji osobistych (lub „danych personalnych”), które są zapisane na naszej stronie, do ich kontrolowania oraz korygowania, jeżeli są nieprawidłowe. Za przekazanie takich informacji naliczamy niewielką opłatę (obecnie 10 funtów). Aby wysłać zapytanie w tej sprawie, należy skorzystać z kontaktów podanych na tej stronie.

Jakie informacje są gromadzone?

Zbieramy dwa rodzaje informacji od osób odwiedzających naszą stronę:

  • Opinie (poprzez e-maile, rozmowy telefoniczne oraz pocztą).
  • Informacje o korzystaniu z sieci pochodzące z plików logowania oraz programów analitycznych sieci.

Opinie

Mogą Państwo przesyłać swoje opinie, komentarze i pytania do Redaktora Witamy w Herefordshire e-mailem, pocztą lub przekazywać je telefonicznie.

welcometoherefordshire@herefordshire.gov.uk
Telefon +44 01432 260216
Adres:
Harriet Yellin
PO Box 4
Plough Lane 
Hereford
HR4 0XH

Jeżeli zwracają się Państwo z prośbą o informacje przesyłając e-mail lub list do Redaktora lub dzwoniąc na naszą Linię Pomocy, być może będziemy musieli skontaktować się z innymi wydziałami lub organizacjami partnerskimi, aby uzyskać potrzebne informacje. Jeżeli Państwa pytanie ma charakter techniczny, możemy przekazać je naszej obsłudze technicznej. Odpowiadając na takie pytania nie przekazujemy żadnych informacji osobistych, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę.

Informacje o korzystaniu ze strony

Strona Witamy w Herefordshire nie wykorzystuje „cookies”.

Pliki logowania i analiza sieci

Pliki logowania oraz analiza sieci pozwalają nam na rejestrowanie Państwa odwiedzin na stronie. Dział ICT Rady Herefordshire kompiluje informacje z anonimowych plików logowania wszystkich naszych gości i dane takie są przez nas wykorzystywane do wprowadzania zmian do układu strony oraz zawartych na niej informacji. Zmiany takie wynikają z analizy poruszania się gości po stronie oraz dostępu do strony.

Co dzieje się, gdy korzystam z linku do innej strony?

Nasza strona zawiera linki do innych stron, zarówno należących do partnerów Herefordshire jak i innych organizacji. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej strony internetowej. Warto o tym pamiętać przechodząc na inne strony i zapoznać się z polityką prywatności takich stron, które gromadzą informacje osobiste dotyczące osób je odwiedzających.

Nie przekazujemy żadnych informacji osobistych uzyskanych od Państwa żadnym innym osobom.

Dostęp do informacji i kontakt ze stroną

Jeżeli pragną Państwo zapoznać się z dowolną korespondencją, jaką od Państwa otrzymaliśmy, lub mają Państwo jakieś pytania lub skargi dotyczące powyższych zasad prywatności lub całej strony, prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny lub listowny.

Strony znajdują się na serwerze Rady Herefordshire. Opinie wyrażane na tych stronach nie muszą być tożsame z poglądami Rady Herefordshire. Jeżeli zauważą Państwo jakiekolwiek niepokojące sygnały, prosimy o kontakt.

Powrót do góry