Photo of Widok z policyjnego samochodu w Herefordshire

Szerzenie nienawiści

Szerzenie nienawiści

Szerzenie nienawiści jest przestępstwem. Ma miejsce, gdy ktoś prześladuje, nęka, zastrasza lub znieważa inną osobę z powodu jej rasy, wyznania, płci, niesprawności albo dlatego, że jest homoseksualistą, biseksualistą czy transpłciowy. Ofiara przestępstwa szerzenia nienawiści nie musi być członkiem mniejszości ani osobą uważaną za naturalnie narażoną na ataki – każdy może być uznany za ofiarę.

Policja definiuje przestępstwo szerzenia nienawiści (hate crime) następująco:

Przestępstwo, w którym uprzedzenie sprawcy przeciw określonej grupie ludzi decyduje o wyborze ofiary prześladowania.

Może się ono przejawiać w różny sposób i nie zawsze jest łatwo rozpoznać, że to, co się stało, jest przestępstwem. Niektóre formy:

 • fizyczna napaść
 • nękanie
 • groźby
 • kłótnie z sąsiadami
 • przeklinanie kogoś, obelżywe uwagi na temat kogoś
 • działania, które mają przestraszyć, zastraszyć, sprawić cierpienie
 • terroryzowanie
 • podpalanie
 • opluwanie, obraźliwe gesty

Powrót do góry

Zgłoś to!

Jeżeli jesteś ofiarą szerzenia nienawiści – zgłoś to. Także wtedy, gdy jesteś świadkiem takiego przypadku, albo ktoś o nim Tobie powiedział. Istnieje kilka sposobów zgłoszenia:

1) W nagłym przypadku wykręć numer 999. Jeżeli nie ma bezpośredniego zagrożenia, możesz zgłosić incydent zespołowi ds. szerzenia nienawiści (Hate Crime team) na posterunku policji West Mercia, tel. 0300 333 3000 lub na dowolnym posterunku.  Istnieje również możliwość zgłoszenia przestępstwa z nienawiści przy pomocy Internetu korzystając ze strony "True Vision" - www.report-it.org.uk Policja potraktuje Twoje doniesienie poważnie i przeprowadzi dokładne dochodzenie.

2) Zgłoś incydent funkcjonariuszowi ds. umacniania równości rasowej (Race Equality Development Officer), który może pomóc w różny sposób:

 

 • udzieli bezpłatnej i niezależnej porady i wsparcia 
 • poinformuje o lokalnej sytuacji pod względem równości rasowej
 • skontaktuje Ciebie z innymi instytucjami/urzędami, przejmie rolę pośrednika
 • skontaktuje Ciebie z innymi osobami w okolicy, które doświadczyły podobnych problemów
 • udzieli wsparcia w przypadku skierowania sprawy do sądu powszechnego lub sądu pracy

 

Można się z nim skontaktować telefonicznie: 01432 267307 lub za pośrednictwem e-mail:equality@herefordshire.gov.uk.

3) Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) może udzielić porady o tym, co należy robić. W niektórych przypadkach może też zaoferować pomoc prawną i pomóc w skierowaniu sprawy do sądu powszechnego lub sądu pracy. Tel. 0870 126 4091.

4) Jeżeli incydent miał miejsce podczas pracy dla Rady Hrabstwa (Council) lub pobierania jej usług, zgłoś go natychmiast do działu Corporate Diversity Team, tel. 01432 260216,  e-mail:diversity@herefordshire.gov.uk.

Powrót do góry