Photo of Widok z policyjnego samochodu w Herefordshire

Ład publiczny

Ład publiczny

Każdy ma prawo zajmować się swoimi sprawami bez konieczności znoszenia agresywnego zachowania czy słownych gróźb lub obelg.

Obelgi na tle rasowym są traktowane bardzo poważnie, włącznie z aresztowaniem winowajcy.

Za to przestępstwo grozi kara do 6 miesięcy więzienia, a w przypadku czynnej napaści na tle rasowym - do

Powrót do góry