Prawa autorskie

Ochrona praw autorskich

Deklaracja praw autorskich

Strona internetowe Witamy w Herefordshire (Wecome to Herefordshire) obejmuje treści publikowane pod adresem http://www.welcometoherefordshire.com/.

Materiały prezentowane na stronie Witamy w Herefordshire podlegają ochronie prawem autorskim i prawem do ochrony baz danych. Prawami tymi dysponuje Rada Herefordshire, o ile nie zostało to określone inaczej.

Materiały będące własnością Rady Herefordshire mogą być kopiowane bezpłatnie w dowolnym formacie i na dowolnych środkach, o ile nie zostało to określone inaczej, pod warunkiem, że takie kopiowanie jest dokładne i kopie takie wyraźnie podają źródło oraz nie są wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Prośby o wykorzystanie materiałów należy wysyłać na adres: 
[E-mail]

  • W przypadku publikowania lub kopiowania dowolnych elementów podlegających ochronie prawem autorskim, konieczne jest określenie źródła takich materiałów oraz zaznaczenie praw autorskich.
  • Pozwolenie na kopiowanie materiałów Rady Herefordshire chronionych prawem autorskim nie dotyczy żadnych materiałów znajdujących się na tej stronie, które zostały określone jako materiały osób trzecich chronione prawem autorskim. Pozwolenie na kopiowanie takich materiałów należy uzyskać od właściwych posiadaczy takich praw autorskich.
  • Niedozwolone jest umieszczanie w Internecie dowolnej części strony Witamy w Herefordshire ani inne kopiowanie takiej strony w dowolnej części Internetu bez zgody Rady Herefordshire.
  • Rada Herefordshire pragnie także zaznaczyć swoje prawa moralne do materiałów, co do których posiada prawa autorskie.


Własność intelektualna

Nazwy, wizerunki i logo umożliwiające identyfikację strony internetowej Witamy w Herefordshire stanowią prawnie zastrzeżoną własność Rady Herefordshire. Kopiowanie naszych logo i/lub logo osób trzecich, które są udostępniane na tej stronie, jest zakazane bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela takich praw autorskich.

Rada uznaje, że materiały będące jej własnością są zgodne z prawdą, jednak wykorzystując takie materiały lub inne materiały będące własnością osób trzecich przyjmuje się pełną odpowiedzialność za takie wykorzystanie.
Prośby o wyrażenie zgody na wykorzystanie logo Witamy w Herefordshire należy kierować na adres:

welcometoherefordshire@herefordshire.gov.uk


Prosimy opisać, w jaki sposób i dlaczego pragną Państwo wykorzystać logo. Należy podać dane kontaktowe: nazwisko i imię, adres, numer telefonu, numer faksu i e-mail.

Powrót do góry