Zdjęcie z pracy

Wizy i prawo do pracy

Wizy i prawo do pracy

Jeżeli zatrudniasz kogoś, kto wymaga zezwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii, musi on posiadać takie zezwolenie oraz prawo do wykonywania danej pracy.

Zatrudnianie osób w wieku od16 lat wymagających zezwolenia na wjazd i nie posiadających prawa do pracy, stanowi naruszenie prawa. Dotyczy to także robotników sezonowych i dorywczych.

Zagraniczni studenci, którzy pracują tu w ramach Programu Sezonowych Robotników Rolnych (Seasonal Agricultural Workers Scheme) posiadają legitymację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office), zaświadczającą ich prawo do zatrudnienia.

Ogólne informacje zawiera strona http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/, można też zwrócić się do Wydziału ds. Obcokrajowców w brytyjskim MSW:

Immigation and Nationality Directorate
Lunar House
40 Wellesley Road
Croydon
CR9 2B7
Tel.: 0870 606 7766

W sprawie prawa do pracy dla osób posiadających wysokie kwalifikacje, w ramach programu sezonowych pracowników rolnych i do pracy w poszczególnych branżach, skontaktuj się:  e-mailwpcustomers@ind.homeoffice.gsi.gov.uk.

Tel.: 0114 207 4074

Powrót do góry