Co nowego?

Nowe prawo dotyczące rekrutacji pracowników

Rolnicy i hodowcy, którzy korzystają z pomocy agencji pośrednictwa pracy do rekrutacji pracowników zbierających owoce i pracujących w produkcji, będą wkrótce zobowiązani do korzystania tylko z licencjonowanych agencji, ponieważ rząd zamierza wprowadzić nowy program ochrony pracowników i podniesienia standardów w tej branży.

Od kwietnia 2006 roku agencje dostarczające pracowników rolnictwu, ogrodnictwu i do zbioru skorupiaków będą musiały ubiegać się o licencje wydawane przez Urząd Licencjonowania Agencji Pracy (Gangmasters Licensing Authority – GLA). Wymóg ten dotyczy zarówno dużych jak i małych firm i dotycz m.in. agencji rekrutujących pracowników do przetwarzania produktów spożywczych i do przemysły opakowań.

GLA zostało powołane w kwietniu 2005 roku do powstrzymania wykorzystywania pracowników. Urząd planuje współpracę z przemysłem, aby zapewnić, że agencje pośrednictwa pracy spełniają określone standardy minimalne.

W 2006 roku wykroczeniem stanie się świadczenie usług bez licencji, podobnie jak korzystanie przez farmerów i innych pracodawców z usług pośredników nieposiadających licencji.

Agencje pośrednictwa pracy mogą wnioskować o dobrowolny audyt swojej firmy, co ma im pomóc w poprawie standardów i spełnieniu nowych wymagań. Audyt będzie dotyczył wypłat wynagrodzeń, godzin pracy oraz ogólnego traktowania pracowników. Audyt będzie przeprowadzany przez Grupę Roboczą ds. Pracy Tymczasowej (Temporary Labour Working Group), organ składający się z przedstawicieli Krajowej Unii Rolników (NFU), związków zawodowych, supermarketów i innych zainteresowanych stron.

Aby pomóc rolnikom w znalezieniu licencjonowanych pośredników, GLA planuje publikowanie rejestru firm posiadających licencje na swojej stronie internetowej: http://www.gla.gov.uk/.

Powrót do góry

Pracodawcy tracą obawy związane z pracownikami z zagranicy

Artykuł z Personnel Today, kwiecień 2006 roku

Obawy związane z zatrudnianiem pracowników imigrantów zmalały do takiego stopnia, że pracodawcy nie obawiają się już związanych z nimi negatywnych reakcji społecznych.

Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań nad Zatrudnieniem (IES) przeprowadzone w 2004 roku ujawniło, że większość pracodawców uważało, że publiczna percepcja imigrantów była tak negatywna, że ich zatrudnianie mogło zaszkodzić ich firmom.

Jednak specjaliści ds. zasobów ludzkich w całej Wielkiej Brytanii zapytani niedawno przez Personnel Today odpowiedzieli, że kwestie związane z odbiorem społecznym pracy imigrantów nie budzą już żadnych niepokojów.

Firma transportowa First-Group przygotowuje się właśnie do zatrudnienia 1000 kierowców z Unii Europejskiej. Jim Dalton, menadżer ds. rekrutacji Spółki, powiedział – Korzyści wynikające z pracy pracowników zagranicznych są ogromne. Nie wiem, dlaczego jakakolwiek organizacja miałaby obawiać się ich zatrudniać.

Steve Carpenter, dyrektor ds. personelu w sieci kawiarni Caffé Nero, powiedział – Mamy bardzo dobre zdanie o pracownikach zagranicznych, o czym świadczy zatrudnianie przez nas osób z 66 różnych narodowości.

Powrót do góry