Zdjęcie z pracy

Twoje Prawa w Miejscu Pracy

Twoje Prawa w Miejscu Pracy

Niniejsza strona podaje jedynie podstawowe informacje na temat Twoich praw w miejscu pracy. W celu zdobycia szczegółowych informacji należy skontaktować się z biurem ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) dzwoniąc pod numer telefonu 08457 47 47 47, bądź odwiedzając stronęhttp://www.acas.org.uk/.

Można również wejść na stronę Citizens Advice Bureau (CAB) pod adresemhttp://www.adviceguide.org.uk/index/languages/polish/employment_polish_.htm lub odwiedzić lokalne biuro CAB.  Biura CAB znajdują się w każdym większym mieście hrabstwa Herefordshire.  Telefon kontaktowy to 0870 126 4091. Porada jest darmowa i anonimowa.

Powrót do góry

Minimalne stawki zarobkowe

Wszyscy pracownicy w Wielkiej Brytanii są uprawnieni do otrzymywania minimalnego wynagrodzenia za wykonywana pracę zarobkową.

 

 Wiek  Aktualna minimalna stawka
 16-17  3.64 funty na godzinę
 18-20  4.92 funta na godzinę
 21+  5.93 funta na godzinę

Powrót do góry

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

Jeśli jesteś zatrudniony na terenie Wielekiej Brytanii, Twój pracodawca ma prawo i obowiązek zapewnienia warunków zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.  Są one niezależne od tego czy pracujesz w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin i na podstawie jakiej umowy jesteś zatrudniony.

The Health & Safety Executive (HSE) jest organizacją rządową, która ma na celu ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i satysfakcjonujących warunków pracy poprzez stosowanie się do przepisów prawnych oraz oferowanie informacji i porad z tego zakresu. Dokument zamieszczony poniżej określa jakich warunków powinieneś oczekiwać pracując na terenie Wielkiej Brytanii oraz gdzie uzyskać informacje w wypadku jakichkolwiek wątpliwości.

http://www.hse.gov.uk/pubns/polish/hse27pol.pdf

Health & Safety Executive - HSE (Przepisy BHP- Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) mają swoją stronę internetową, stworzoną na rzecz pracodawców i osób z zagranicy przez nich zatrudnionych, aby ułatwić wszystkim zrozumienie ról i obowiązków zgodnych z brytyjskimi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z korzyścią dla obu stron.

http://www.hse.gov.uk/migrantworkers/index.htm

Powrót do góry

Przepisy antypożarowe w pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. Wszelkie  wątpliwości czy Twój pracodawca przestrzega przepisów antypożarowych należy zgłaszać do Hereford & Worcester Fire & Rescue Service pod numerem telefonu  01432 274561, bądź wysłać e-mail do Fire Safety Officer. Wszelkie rozmowy są prowadzone anonimowo i atmosferze zaufania.

Hereford and Worcester Fire and Rescue Service
Fire Safety (West District)
113 St. Owens Street
Hereford 
HR1 2JW
Tel: 01432 274561
E-mail FireSafetyWest@hwfire.org.uk

Link: http://www.hwfire.org.uk/

Powrót do góry