Zdjęcie monet i kluczy

System Zasiłków

Ubezpieczenie Społeczne (National Insurance NI)

Celem składek ubezpieczenoiwych jest budowanie funduszu uprawniającego Cię do pewnych korzysci socjalnych, łącznie z emeryturą państwową. Twój numer ubezpieczeniowy jest unikalnym dla Ciebie numerem twojego konta. Ten numer odgrywa również rolę numeru referencyjnego dla całego systemu zasiłków. Składki ubezpieczenia społecznego płacić muszą wszystkie osoby, które mają lub ukończyły 16 lat, a także zatrudniony pracownik lub ososba prowadząca własny interes, pod warunkiem, że zarabiają powyżej pewnego poziomu płacy (od sierpnia 2011 £139.00 na tydzień). Rodzaj i wysokość ubezpieczenia społecznego, jakie musisz zapłacić zależy od osobistych okoliczności. Jeśli jeszcze nie posiadasz swojego numeru musisz o niego wystąpić. Dla osób mieszkających w hrabstwie Herefordshire numer, pod który trzeba zadzwonić aby wystąpić o numer NI to: (0845 6000643). Jedynymi osobami/ agencjami, które muszą znać Twój numer są:

  • Urząd Skarbowy Jej Królewskiej Mości
  • Twój pracodawca
  • Agencja Biura Pośrednictwa Pracy
  • Twój lokalny urząd, jeśli ubiegasz się o ulgi na Zakwaterowanie i/lub ulgi w zakresie płatności podatku komunalnego

Twoje prawo do wielu zasiłków zależy od wysokości składek NI, które już uiściłeś, dlatego ważne jest to, aby nie dawać tego numeru nikomu innemu. 

Zestawienie sześciu rodzajów składek Ubezpieczenia Społecznego

 

Kategoria

Opis

Kategoria 1 Płacona przez zarabiające osoby zatrudnione przez pracodawcę.
Kategoria 1A Płacona tylko przez pracodawców, którzy uposażają niektórych dyrektorów i pracowników w dodatki, które mogą być używane prywatnie, np.samochody, benzyna.
Kategoria 1B Płacona tylko przez pracodawców, którzy podpisali umowę (Settlement Agreement PSA) z Urzędem Skarbowym zwaną (Pay As You Earn (PAYE)Opłacaj Ubezpieczenie Przy Zarobkach.
Kategoria 2        Płacona przez osoby, które mają swoją firmę.
Kategoria 3 Dobrowolne składki płacone przez osoby, które chcą zabezpieczyć swoje prawo do Emerytury Państwowej, a które nie płacą wystarczających składek w obrębie innej kategorii.
Kategoria 4 Zazwyczaj płacona dodatkowo do Kategorii 2 przez osoby, które mają własną firmę. Składki Kategorii 4 nie są wliczane przy kalkulowaniu zasiłków.

Powrót do góry

Opłacanie Podatków

Urząd Skarbowy wydaje pomocną ulotkę dla pracowników emigracyjnych zatytułowaną „Przyjechałeś aby pracować w Zjednoczonym Królestwie? Wskażemy ci drogę do płacenia swoich podatków”. Jest ona dostępna w dziewięciu innych niż angielski językach. Wyjaśnia się tam Podatki, Ubezpieczenie Społeczne, Kredyty Podatkowe i Minimalna Stawkę Płacy. Patrz: http://www.hmrc.gov.uk/migrantworkers/polish.pdf.

Powrót do góry

Zasiłki

Prawo do zasiłku zależy od wielu osobistych okoliczności. Pierwszym miejscem, do którego należy się zgłosić w sparwie zasiłków (z wyjątkiem zasiłku na Zakwaterowanie i ulgi w zakresie podatku komunalnego – patrz niżej) jest lokalne Biurio Pracy. W hrabstwie Herefordshire są trzy:    

 

Hereford:

St Nicholas House
St Nicholas Street
Hereford
HR4 0DD

Tel: 01432 363600

Leominster:

Lion Court
Broad Street
Leominster
HR6 8JE

Tel: 01568 686969

Ross-on-Wye:

1-2 George Place
Ross-on-Wye
Herefordshire
HR9 5BS

Tel: 01989 793400

 

Powrót do góry

Zasiłek przy Zakwaterowaniu i Płaceniu Podatku Komunalnego

W zależności o osobistych okoliczności może Ci sie należeć zasiłek pomagający w płaceniu zakwaterowania lub podatku komunalnego. Władze lokalne rozporządzają tymi zasiłkami. Prawo do tych zasiłków może mieć tylko ten, kto spełni wymogi testu „miejsca zamieszkania”.  Aby dowiedzieć się więcej o tych ulgach sprawdź stronę internetową urzędu hrabstwa Herefordshire: https://www.herefordshire.gov.uk/advice-and-benefits/benefits-and-support/housing-benefit.

Powrót do góry