Zdjęcie dziecka w klasie

Piętnowanie w szkole

School Bullying

Każda szkoła musi posiadać politykę przeciwko piętnowaniu oraz statutowe sposoby jej realizowania.

Należy bezzwłocznie poinformować szkołe jeśli dziecko jest piętnowane, prześladowane bądź tyranizowane na terenie placówki oświatowej. Zaleca się informacje na drodze werbalnej, jak również pisemnej, przy czym należy zachować kopię przedstawionego listu. Szkoła jest zobowiązana prawnie by chronić dziecko przed piętnowaniem. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, na skutek czego dziecko poniesie starty fizyczne lub moralne szkoła może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki szkoła rozpatrzyła Twoja sprawę zaleca się kontakt ze specjalną jednostką oświatową, tak zwanym Manager of Pupil, School and Parent Support pod numerem telefonu 01432 383194.

Wskazówki dla Rodziców 
http://www.bullying.co.uk/

Powrót do góry

Linki pokrewne

Powrót do góry