Zdjęcie uczniów w klasie

Edukacja I praktyki dla dorosłych

Edukacja I praktyki dla dorosłych

Istnieje możliwość podjęcia dalszej nauki po ukończeniu 18go roku życia. Przyjęcie zależy od spełnienia indywidualnych wymagań danego ośrodka edukacyjngo. Nauka zwykle jest odpłatna. W Herefordshire nauka dla dorosłych prowadzona jest przez:

 

  1. Herefordshire College of Art & Design
  2. Herefordshire Sixth Form College  
  3. Herefordshire & Ludlow College
  4. The Royal National College for the Blind

 

Uniwersytet w  Worcester (http://www.worcester.ac.uk) leży w odległości około 25 mil od miasta Hereford.

Powrót do góry

Rekrutacja

Zgłoszenia powinny być dostarczane bezpośrednio do danej placówki oświatowej.

Powrót do góry

Opłaty

Przepisy dotyczące opłat są złożone. W większości przypadków róznią się one w zależności od statusu imigracyjnego, na podstawie którego młody człowiek przebywa w Wielkiej Brytanii, podjętej pracy zarobkowej, dodatkowych źródeł dochodu takich jak zasiłki czy stypenia rządowe.

Powrót do góry

College Sztuki i Projektu w Herefordshire

College Sztuki i Projektu w Herefordshire jest jedyną specjalistyczną szkołą zajmującą się szuką oraz projektowaniem w środkowo zachodniej Anglii. Jest to jeden z niewielu ośrodów, w których uczniowie w wieku 16 lat uczą się w warnkach podobnych do akademickich oraz jednocześnie stosują wiedzę teoretyczną w praktyce.

Jako szkoła specjalistyczna College zapenia program zorienowany na indywidulanego ucznia. Kursy  prowadzone są w niewielkich grupach, co sprzyja poznaniu każdego ucznia oraz stworzeniu przyjaznej atmosfery współpracy.

Szkoła stara się rekrutować studentów z wszelkich kręgów. Wnioski osób ubiegających się o przyjęcie, a nie posiadających wymaganych dokumentów rozpatrywane są na podstawie wcześniejszego doświadczenia danego ucznia, bądź adektwatych zamienników dokumentów, jak również na podstawie ogólnego zaangażowania w dyscypliny nauczane w szkole. College Sztuki i Projektu w Herefordshire stara się stosować Politykę Równych Szans, której naczelne zasady uzyskać można do wglądu.

Dalsze informacje dostępne są pod adresem:  
Herefordshire College of Art & Design
Folly Lane, Hereford, HR1 1LT 
Tel 01432 273359 
e-mail: hcad@hereford-art-col.ac.uk 
http://www.hereford-art-col.ac.uk/

Powrót do góry