Zdjęcie wewnątrz klasie

Edukacja dziecięca

W hrabstwie Herefordshire dostępna jest edukacja na czterech poziomach

1. Przedszkola dla najmłodszych dzieci w wieku 3, 4 lat

Nauka ropoczyna się w danym semestrze, kiedy dziecko ukończy 3ci rok życia. Informacje można uzyskać w Biurze Informacji o Opiece nad Dziećmi (Childcare Information Service) pod numerem telefonu 01432 261681.

2. Szkoły podstawowe dla dzieci od 4 do 11 roku życia

Przyjęcia do klasy zerowej (rozpoczęcie nauki w szkole w wieku 4 lub 5 lat)

Dzieci osiągają obowiązkowy wiek szkolny z początkiem semestru następującego po 5 urodzinach. Jednak w hrabstwie Herefordshire większość dzieci rozpoczyna naukę w miesiącu wrześniu, następującym po ich 4 urodzinach.

Jeśli Państwa dziecko urodziło się pomiędzy 01/09/11 – 31/08/12, będzie uprawnione do rozpoczęcia szkoły podstawowej (w klasie zerowej) we wrześniu 2016. 

W celu złożenia podania o przyjęcie do “zerówki” we wrześniu 2016 roku, prosimy udać się na stronę internetową  https://www.herefordshire.gov.uk/schooladmissions i wybrać  “Reception Class Admissions”. Można również skontaktować się pod numerem telefonu 01432 260926 lub 261574, aby zwrócić się z prośbą o formularz w wersji papierowej.

Termin otrzymania propozycji przydzielenia miejsca w szkole na rok szkolny 2016/17 w klasie zerowej to 16 kwietnia 2016 roku.

Liczba dzieci, które mogą zostać przyjęte do każdej ze szkół podstawowych, a co za tym idzie do każdego rocznika, jest ograniczona. Wiąże się to z wielkością budynku szkoły i zapleczem edukacyjnym, którym dysponuje. Te ograniczenia liczebne to ogłoszona liczba miejsc, przypadająca w danym roczniku (ang. Published Admission Number - PAN). Pozwala to uniknąć przepełnienia w poszczególnych placówkach.  

W większości szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja. Jest to rejon geograficzny obsługiwany przez daną szkołę. Dziecko, które mieszka w danym rejonie zazwyczaj zostaje do niej przyjęte, ale miejsce nie jest gwarantowane.    

Termin rozpoczęcie przyjmowania podań składanych online – 2 listopada 2015
Termin zakończenia przyjmowania podań – 15 stycznia 2016
Termin powiadomienia rodziców o propozycji przydzielonego miejsca – 16 kwietnia 2016

Zmiana szkoły w trakcie roku szkolnego dla dzieci, które już uczęszczają do szkoły podstawowej

Jeśli Państwa dziecko już uczęszcza do szkoły podstawowej i chcą Państwo przenieść je do placówki w Herefordshire, należy wypełnić formularz przeniesienia do tej samej klasy  (ang. In Year Transfer) i złożyć go do wybranej szkoły. Aby zwrócić się z prośbą o formularz prosimy o kontakt pod numerem telefonu 01432 383168, lub prosimy udać się na stronę internetową https://www.herefordshire.gov.uk/schooladmissions i wybrać “In Year Transfer”.

3.    Składanie podań o przyjęcie do klasy 7 szkoły średniej (ang. Secondary School) we wrześniu 2016

(Przejście z klasy 6 szkoły podstawowej do klasy 7 szkoły średniej)

Podania o przyjęcie do klasy 7 w roku szkolnym rozpoczynającym się we wrześniu następnego roku (w roku szkolnym, w którym uczniowie osiągają wiek 12 lat) są składane co rok do 31 października.

Na przykład, podanie o przyjęcie do klasy 7, którą dziecko rozpocznie w 2016 roku należy złożyć do 31 października 2015.

Podania należy składać wypełniając formularz online. W celu złożenia podania prosimy udać się na stronę internetową https://www.herefordshire.gov.uk/schooladmissions i wybrać “Secondary Transfer Year 7”.

Jeśli potrzebna jest Państwu wersja papierowa podania, prosimy o kontakt z pracownikiem ds. rekrutacji pod numerem telefonu 01432 260925.

Liczba dzieci, które mogą zostać przyjęte do każdej ze szkół średnich, a co za tym idzie do każdego rocznika, jest ograniczona. Wiąże się to z wielkością budynku szkoły i zapleczem edukacyjnym, którym dysponuje. Te ograniczenia liczebne to ogłoszona liczba miejsc, przypadająca w danym roczniku (ang. Published Admission Number - PAN). Pozwala to uniknąć przepełnienia w poszczególnych placówkach.  

Każda szkoła średnia podlega rejonizacji. Jest to rejon geograficzny obsługiwany przez daną szkołę. Dziecko, które mieszka w danym rejonie zazwyczaj zostaje do niej przyjęte, ale miejsce nie jest gwarantowane. 

Uwaga:

 • Szkoła Steiner Academy nie podlega rejonizacji i jest to placówka, łączącą edukację na poziomie podstawowym ze szkołą średnią.
 • Szkoła średnia St Marys RC High nie podlega rejonizacji.
 • Szkoła ogólnozawodowa Robert Owen Vocational School prowadzi nabór do klasy 10, otwarty dla uczniów o szerokim zakresie umiejętności, którzy pochodzą głównie z regionu hrabstwa Herefordshire lub okolic oddalonych od centrum Herefordu w promieniu 35 mil.

Termin rozpoczęcie przyjmowania podań składanych online – 1 września 2015
Termin zakończenia przyjmowania podań – 31 października 2015
Termin powiadomienia rodziców o propozycji przydzielonego miejsca – 1 marca 2016

Zmiana szkoły w trakcie roku szkolnego dla dzieci, które już uczęszczają do szkoły średniej

Jeśli Państwa dziecko już uczęszcza do szkoły, ale chcą Państwo przenieść je do innej placówki w hrabstwie Herefordshire, należy wypełnić formularz przeniesienia do tej samej klasy (ang. In Year Transfer) i złożyć go do wybranej szkoły. Aby zwrócić się z prośbą o formularz prosimy o kontakt pod numerem telefonu 01432 383168, lub prosimy udać się na stronę internetową https://www.herefordshire.gov.uk/schooladmissions i wybrać “In Year Transfer”.

4. Edukacja po ukończeniu 16 roku życia

Patrz Edukacja w wieku od 16 do19 lat.

Powrót do góry

Rok szkolny

Rok szkolny podzielony jest na 3 semestry:

 • Semestr jesienny – wrzesień – grudzień
 • Semestr wioseny – styczeń - kwiecień
 • Semestr letni – maj - lipiec


W sumie rok szkolny trwa 190 dni, czyli 38 tygodni.

Powrót do góry

Wakacje szkolne

Tradycyjnie dni wolne od szkoły to:

 • 1 tydzień w październiku (przerwa jesienna)
 • 2 tygodnie w grudniu (ferie świąteczne)
 • 1 tydzień w styczniu (przerwa wiosenna)
 • 2 dwa tygodnie w kwietniu (ferie Wielkanocne)
 • 1 tydzień w czerwcu (przerwa letnia)
 • 7 tygodni w lipcu i sierpniu (wakacje letnie)

Dokładne daty sprawdzić można na stronie School Term & Holiday Dates lub pod numerem telefonu 01432 260900.

Powrót do góry

Dzieci, dla których angielski nie jest językiem ojczystym

W każdej szkole znajduje się osoba pełniąca funkcję koordynatora EAL (EAL Co-ordinator). Zadaniem takiej osoby jest pomaganie Państwa dzieciom, aby przyzwyczaiły się i zadomowiły w szkole. EAL oznacza „English as an Additional Language”, czyli „Angielski jako Język Dodatkowy”.

Koordynator ten może poprosić kogoś z zespołu EAL (funkcjonującego poza szkołą), aby odwiedził Państwa dziecko w środowisku szkolnym i oszacował jego poziom języka angielskiego. Następnie zespół EAL stworzy szczegółowy raport, w którym doradzi szkole, jak pomóc dziecku rozwinąć umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Szkoła może posiadać fundusze przeznaczone na pomoce naukowe dla Państwa dziecka, np. słownik dwujęzyczny.

Zespół EAL może odwiedzać szkołę, przez krótki czas, w celu przeprowadzenia dodatkowego nauczania, zazwyczaj jest to ok. godziny tygodniowo. Zespół EAL będzie w stałym kontakcie z koordynatorem EAL w celu ustalenia, czy Państwa dziecko czyni postępy w szkole.

Powrót do góry

Osoby odpowiedzialne za rekrutację:

Dawn Skyrme (Zespół ds. przejścia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej - Phase Transfer Primary to High) 01432 260925, dskyrme@herefordshire.gov.uk 

Emma Turner (Rekrutacja do klas zerowych - Reception Intake) 01432 260926, eturner@herefordshire.gov.uk 

Lisa Hince (Rekrutacja do klas zerowych - Reception Intake) 01432 261574, lhince@herefordshire.gov.uk

Andy McInnes (Zmiana szkoły w ramach tego samego rocznika - In Year Transfers) 01432 383168, amcinnes@herefordshire.gov.uk


Wydział ds. dzieci - Children’s Wellbeing
Plough Lane
Hereford
HR4 0LE
schooladmissions@herefordshire.gov.uk 

Powrót do góry